İŞYERİNE GİRİŞ YAPAN VEYA TELEFON/MAİL GİBİ İLETİŞİM YOLLARI İLE İRTİBATA GEÇEN ZİYARETÇİLER HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN GEREĞİ AYDINLATMA METNİ

Kuruluşumuzca, herhangi bir kişiyi ziyaret etmek amacı ile giriş yapan yahut telefon, mail gibi iletişim yolları ile irtibat sağlayan Ziyaretçi’nin paylaşmış olduğu ad ve soyadı, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, adres ve telefon, mail gibi iletişim bilgileri ve ses ve görüntü kaydına ait kişisel verilerinin, alım satım işlemi gereği mal varlığı bilgileri yahut finansal durum bilgilerinin ve özlük bilgileri gibi kişisel verileriniz;

 • Ziyaretçi'ye doğru hitap edilebilmesi,
 • İletişim bilgilerinizin güncellenmesi,
 • Ürün satışı ve sonrasına ilişkin sorumluluklarımızın ifası,
 • Ziyaretçi sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
 • Kuruluşumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
 • Güvenlik tedbirlerinin alınması,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir (KVKK m.10).
 • Ziyaretçi'nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kuruluşumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Reklam, tanıtım, pazarlama, ticaret hizmetlerinden ve satışlarından yararlanmanız,
 • Muhasebeleştirme işlemlerinin (mali işlemler) gerçekleştirilmesi,
 • Ticari mali, hukuki ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacı ile gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.

Bu kişisel veriler, Ziyaretçi'nin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Kısaca "KVKK") 5 inci maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik olmayan yollarla, yazılı/ sözlü/ form doldurulması suretiyle işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü ve güvenlik tedbirleri ile kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle yerine getirebilmesi için zorunlu bulunmaktadır. Veri Sorumlusu sisteminde bulunan elektronik posta adresini ve bu adreste yer alan "Başvuru Formu" kullanmak suretiyle başvurarak, kendinizle ilgili aşağıda belirtilen şu haklara sahip bulunmaktasınız:

KVKK'nın “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” başlıklı 11inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Veri Sorumlusu'na daha önce bildirilen ve Veri Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Veri Sorumlusu'na iletebilirsiniz. (HASSAS PLASTİK AHŞAP İŞLERİ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞİRKETİ’NİN DOSAB Papatya Sok. No:16 Osmangazi / BURSA adresine ve/veya info@hassasplastik.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.)

Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım. … /… /……
Ziyaretçi İsim- Soy isim:
İmza: